Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

PILLION s.r.o.
Mýtna 48
811 07 Bratislava
IČO: 44475233
DIČ: 2022726805
IČ DPH: SK2022726805
Telefón: +421 917 526958
Fax: +421 42 4466856
Email: sklad@pillion.eu

Kontaktná osoba

Meno: PILLION s.r.o.
Telefón: +421 917 526958
Mobil/fax: +421 917 526958
Email: sklad@pillion.eu
Zápis v registri: Zapísaná v Obch. reg. Mest. súdu Bratislava III. (Zobraziť v registri)
  Odd. Sro, vl. č. 55727/B

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk